ТОВ "ТЗЛТ" (Підприємство) проводить Політику в області Інтегрованої системи менеджменту з якості, екології та харчової безпечності виробів з литої тари, спрямовану на:

Для забезпечення постійного поліпшення діяльності Підприємства та виконання Політики Інтегрованої системи менеджменту з якості, екології та харчової безпечності виробів з литої тари, Керівництво встановило наступні стратегічні цілі:

Керівництво Підприємства бере на себе відповідальність за реалізацію та всебічну підтримку заходів, спрямованих на підвищення безпеки і збереження життя і здоров'я співробітників, якість послуг, що надаються, а також на підвищення екологічної безпеки реалізованих в Компанії видів діяльності.

Керівництво Підприємства зобов'язується проводити періодичний аналіз і, при необхідності, перегляд Політики ІСМ з метою підтримки її в актуальному стані. Кожен співробітник Підприємства та підрядної організації зобов'язаний вживати заходів щодо запобігання та припинення небезпечних дій, зупиняти роботи, якщо такі роботи становлять небезпеку якості, екології та харчової небезпечності, нести особисту відповідальність за дотримання і виконання Політики Підприємства.